תקנון האתר Pirate Buy!
ברוך הבא אורח
עגלת הקניות שלך -
סה"כ : 0

תקנון אתר:

תקנון אתר PirateBuy.co.il (להלן: "האתר") מצד אחד לבין גולש ו/או רוכש ו/או לקוח (להלן: ה"גולש") מצד שני. תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר ועניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר ו/או בעליו.

הגדרות כלליות:

א)"האתר": החברה ו/או בעל האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.

ב)"הגולש": הלקוח/ה , המזמין/ה , הרוכש/ת בפועל כולם יחדיו נכתבים כ"גולש" או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.

ג)"תקנון": באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

מבוא:

1) האתר הוא אתר באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בה מוצגים מוצרים מסוגים שונים. באתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים. לצורך תקנון זה "האתר" הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.

2) בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.

3) יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

4) התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

זכאות להשתמש באתר תהא:

5) לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך וברשותו חשבון בנק פעיל בישראל.

6) לכל מי שיש ברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת, מספר טלפון וכל שאר הפרטים.

7) לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת.

סוגי מכירות באתר:

8) האתר יציע אפוא מוצרים שונים למכירה כמפורט ומתואר באתר

9) בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי בעל האתר.

רכישות באתר:

10) בכל רכישת מוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה לאתר, ולהשאיר פרטים מלאים אותם יש למלא נאמנה.

11) הלקוח יבצע את ההרשמה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר.

12) רכישות יתבצעו בפועל רק על ידי אישור מחברת כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור זה יחלו מועדי האספקה.

13) פרטי כרטיס אשראי שנמסר על ידי הגולש ואשר יסורב חיובו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש ראשי לפנות ולתקן את אישור התשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

14) לתשומת לבך, כפי שמפורט בפרק "ביטול עסקה", במקרה של ביטול עסקה יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום "דמי ביטול" של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

15) המחירים יכולים להשתנות בכל עת וללא התראה מראש.

16) החיוב מתבצע דרך פייפאל

ביטול עסקה על ידי הגולש:

15) ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה. כל זאת מרגע לחץ הגולש על הלחצן "רכישה", שם ולמעשה אישר הגולש את הרכישה / הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

16) הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").

17) כל לקוח המעוניין בהחזרה ו/או בהחלפה של כל מוצר אשר נרכש דרך האתר זכאי לעשות כן בתוך 30 יום מביצוע ההזמנה, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר סגור ואטום באריזתו המקורית ושלא הוסרה ממנו התווית.

18) לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהוא. כמו-כן מוצרים שהוכנו / הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לייצר / לבצע התאמה של המוצר באופן אישי עבור הגולש) גם כן לא ניתנים להחזרה / לביטול העסקה.

19) ביטול עסקה ללא חיוב דמי ביטול יתאפשר במקרה של פגם במוצר אשר נתגלה טרם שימושו ונעשה בתום לב או במקרה של אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק.

20) לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.

21) אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל משרדי האתר הראשיים ועל חשבון הלקוח, לכתובת אשר תסופק לפי הצורך:

22) במידה וההזמנה לא הגיעה תוך 60 יום מיום ההזמנה יינתן החזר כספי מלא.

עפ”י חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקורית, החוק מקנה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו. המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לאתר באמצעות שליח, אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוח בלבד.

ביטול עסקה על ידי האתר:

22) האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.

האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר

מוצרי יד שנייה:

23) אין להעלות מוצרים בעלי תוכן מיני, סמים, תרופות, תוכן שאסור לקטינים, או כל תוכן אחר האסור על פי החוק.

22) אנו שומרים לעצמו את הזכות לבטל/לחסום כל מוצר או לקוח במידה והתכנים המופיעים שם אינם הולמים לתקנון.